Lid worden als manueel therapeut

Alvast bedankt voor uw interesse in de Belgian Clinical Interest Group Manual Therapy (Axxon BCIG, MATHERA.be).

Meer informatie over de procedure om lid te worden en de ledenvoordelen vindt u hieronder.

Het lidmaatschap ​ABCIG MATHERA impliceert dat u ook lid bent van Axxon PTiB en wordt aangegaan voor een periode van een heel kalenderjaar en neemt aanvang op 1 januari en loopt tot 31 december.

Leden genieten van volgende voordelen

 • Nationale en internationale verdediging van de manuele therapie in het algemeen en van de manueel therapeut in het bijzonder;
 • Op de website
  • Vermelding in de lijst met erkende manueel therapeuten mits geldige erkenning;
  • Toegang tot het Members Intranet
  • Vacaturebank
 • Gratis toegang tot de wetenschappelijke activiteiten en de jaarlijkse Algemene Vergadering met wetenschappelijk programma.
 • Social networking met Twitter, LinkedIn en Facebook
 • Regelmatige digitale newsletter
 • Toegang tot wetenschappelijke online vaktijdschriften via CEBAM Digital Library of Health 
 • Voordelige en uitbreidbare verzekering beroepsaansprakelijkheid via de groepspolis bij AMMA.
  • De groepsverzekering - exclusief voor leden - kost jaarlijks € 235,09 (+ commissie indien u via een makelaar de polis wenst af te sluiten).
   De polis omvat manuele therapie m.i.v. manipulaties, zelfs zonder voorschrift indien u gediplomeerd bent, en dry needling.
   Studenten en starters genieten van speciale voorwaarden. Als starter is de verzekering het eerste jaar gratis. Daarna stijgt dit naar € 45 (2e en 3e jaar) en € 235,09 vanaf het 4e jaar. 
   Meer informatie over de voordelen en voorwaarden vindt u hier. 
 • Amonis biedt onze leden het beste rendement aan voor hun pensioensparen (Sociaal VAP, Gewoon VAP, IPT & groepsverzekering). Geniet ook als geconventioneerde kinesitherapeut van de sociale voordelen RIZIV . Starters genieten extra voordelen. Maak uw interesse kenbaar tijdens het aanmaken van uw account.

 

U kan lid worden in 2 stappen 

Stap 1
Kies het toetreffende lidmaatschap in onderstaande tabel. Schrijf het overeenstemmende bedrag over op  rekeningnummer  voor u van toepassing zijnde lidgeld storten op rekeningnummer BE18 3631 0868 1365 met als mededeling “Axxon lidgeld + Mathera”. 

Zorg ervoor dat u uw naam & voornaam (niet de praktijknaam)  in de mededeling vermeldt zodat we uw overschrijving gemakkelijk kunnen terugvinden.
Tabel 

Statuut

Prijs

Soort lidmaatschap

Voordelen

Manueel Therapeut, zelfstandig statuut 

 

€ 250

 

Standaard Lidmaatschap 

Inclusief AXXON PTiB-lidmaatschap

 

Manueel Therapeut, loontrekkend statuut 

 

€ 176

Standaard Lidmaatschap 

Inclusief AXXON PTiB-lidmaatschap

Manueel Therapeut, deels zelfstandig / deels loontrekkend 

€ 250

 

Standaard Lidmaatschap 

 

Inclusief AXXON PTiB-lidmaatschap 

Manueel Therapeut en tweede lid binnen eenzelfde familie of

Manueel Therapeut met pensioen

€ 128

Secundair Lidmaatschap

Inclusief AXXON PTiB-lidmaatschap

Startende kinesitherapeut (afgestudeerd zomer 2017/winter 2018)

ingeschreven aan door de wet erkende opleiding Manuele Therapie

€ 144

 

Standaard Lidmaatschap 

 

Inclusief AXXON PTiB-lidmaatschap

Stap 2
Registreer u als lid (= maak uw account aan) op de webpagina http://www.mathera.be/nl/user/register.
De administratieve gegevens op de eerste 2 pagina’s ( step 1 en 2) dienen volledig ingevuld te worden; dit neemt amper 2 minuten in beslag. De volgende 2 pagina’s (step 3 en 4) zijn meer specifiek gericht op de praktijkvoering en bieden informatie aan webbezoekers en –patiënten; deze pagina’s kunnen later worden ingevuld. 
Bij het invullen van de eerste 2 pagina’s vragen wij u met aandrang
- een blijvend geldig e-mailadres op te geven vermits alle verdere communicatie naar dit adres zal verzonden worden. Studenten adviseren wij derhalve hun persoonlijk e-mailadres in te vullen en niet het e-mailadres op hun universiteit/hogeschool of tijdelijk werkadres. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden; zij kunnen door uzelf ten allen tijde aangepast worden. 
- uw interesses aan te vinken voor IFOMPT-erkenning , aansluiting bij AMONIS en/of de BA-groepspolis van AMMA. ABCIG MATHERA onderneemt dan de nodige stappen bij deze instanties.
Eens u uw account hebt aangemaakt (en lidgeld hebt betaald)

 • ontvangt u automatisch een bevestiging van uw lidmaatschap op het e-mailadres van uw account
 • kan u in het gebruikersmenu (user menu) in de linker SIDEbar zelf wijzigingen uitvoeren aan uw persoonlijke of professionele data in uw account.
 • hebt u toegang tot het Members Intranet

Hopelijk mogen we u binnenkort verwelkomen als lid. 

 

Ledencategorieën

Na betaling van uw lidmaatschap en het invullen van uw accountgegevens zal het secretariaat u onderbrengen in een van de volgende ledencategorieën welke opgesteld zijn op basis van de Belgische erkenningsciteria van de Bijzondere beroepsbekwaamheden voor Kinesitherapeuten en de IFOMPT-criter

Als wetenschappelijke vereniging biedt ABCIG MATHERA diverse voordelen aan haar individuele leden aan. De leden worden ingedeeld in categorieën die werden opgesteld op basis van de gevolgde opleiding en andere criteria, beschreven in de Ministeriele Besluiten betreffende  de bijzondere beroepsbekwaamheden. De wettekst-bundel MB BBK - AR CPK ManTh Man.pdf is downloadbaar in de Archieven van de Helpdesk die enkele toegankelijk is voor leden.

A-leden zijn  erkende kinesitherapeuten die een erkenningsbesluit bezitten van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de Manuele Therapie (BBK MT). Enkel deze leden zijn stemgerechtigd. 

B-leden zijn erkende kinesitherapeuten die een diploma bezitten van een door de bevoegde overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling welke de specifieke opleiding of afstudeerrichting in de bijzondere beroepsbekwaamheid Manuele Therapie organiseert conform de gemeenschappelijke en bijzondere criteria van de Ministeriële besluiten betreffende de BBK Manuele Therapie (BS  2014/24186 en  2014/24190​ ).

C-leden  zijn erkende kinesitherapeuten die in specifieke opleiding of afstudeerrichting in de bijzondere beroepsbekwaamheid Manuele Therapie zijn in een door de bevoegde overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling conform de gemeenschappelijke en bijzondere criteria van de Ministeriële besluiten betreffende de BBK Manuele Therapie (BS  2014/24186 en  2014/24190).  ​