Past Lectures

 • 19/03/2015

"Solutions (Kinetic Control-approach) for movement impairments of the lower quadrant: a manual therapy based case study"

Koen Schoolmeesters, MSc Physiotherapy, Manual Therapist, Kinetic Control Accredited tutor​

 • 28/03/2015

“De bijzondere beroepsbekwaamheden en de toekomst van de kinesitherapie”
“Les qualifications professionnelles particulières et l’avenir de la kinésithérapie”

Prof. Dr. Peter Van Roy, voorzitter Federale Raad Kinesitherapie - président Conseil Fédéral de la Kinésithérapie

 • 11/09/2014

 "Implications of manipulations in the cervical spine"

Prof. Dr. Barbara Cagnie / PhD-student Vincent Dewitte

 • 15/05/2014

"Patient expectations and placebo effects in manual therapy"

Dr. Steve Kamper ( Australia) - 1h30

 • 28/03/2014​

EB practice in patients with LBP and pelvic pain & Value diagnostic tests in neckpain and headache

Annelies Pool-Goudzwaard - Jan Pool  1h

 • 21/09/2013

Nekklachten: Quo vadis ?

Mevr. Nicole Timmerman 4 hrs

 • 25/05/2013

De meerwaarde van Myofasciale Therapie - Triggerpoints voor de manueel therapeut

Dhr. Jan Pattyn 3 hrs

 • 23/03/2013

Pain-motor interactions: implications for manual therapy practice 

Dr. Lennard Voogt 2 hrs

 • 1/12/2012

An EBP approach of acute non-specific LBP with manual therapy

Dra. Benjamin Hidalgo 4 hrs

 • 26/11/2012

De behandeling van TMD en de invloed van de ligging van m.pterygoideus op deze problematiek

Dhr. Bart Craane & Dr. Steven Provyn 4 hrs

 • mars- 2012

Headache and neck pain: diagnostic and prognostic implications

Prof. Dr. Willem De Hertogh 2 hrs

 • 21/04/2012

Integration of evidence & clinical decision making in everyday manual therapy practice 

Dhr. Erik Thoomes 4 hrs

 • 5/06/2010

Preventie en behandeling van centrale sensitisatie bij patiënten chronische WAD, CVS en FM Dra.

Jessica van Oosterwijck 4 hrs

 • 20/03/2010

Validiteit van meetinstrumenten bij chronische enkelinstabiliteit 

Dr. Christophe Eechaute 4 hrs

 • mars-2010

A-specifieke nekpijn de rol van de manueel therapeut volgens van het federaal kenniscentrum 

Giannoula Tsakitzidis & Katrien Bartholomeeusen 2 hrs

 • 21/03/2009

3D-analyse van segmentaal gekoppelde bewegingen tijdens hoogcervicale mobilisaties 

Dr. Erik Cattrysse 4 hrs

 • mars-2009

Pijnperceptie bij de chronische pijnpatiënt en graded activity als behandelconcept bij chronische pijn 

Paul Van Wilgen 2 hrs

 • 19/04/2008

Schouderpathologie: evidence based update 

Dr. Kris Van Caenegem 4 hrs

 • mars-2008

Bijzondere beroepsbekwaamheden Manuele Therapie en de werking van de Nationale Raad Kinesitherapie 

Paul Rabau 2 hrs

 • 29/09/2007

Wetenschappelijke evidentie voor oefentherapie bij lage rugklachten 

Dr. Veerle Stevens 4 hrs

 • 31/03/2007

Manuele Therapie and aging 

Prof. Dr. I. Bautmans 4 hrs

 • mars-2007

3D intra-articular kinematics of the shoulder and elbow 

Prof. Dr. J.P. Baeyens 2 hrs

 • 1/04/2006

Neurodynamica: achtergrond en klinische toepassingen. Live-demonstratie van een zenuw-echografie. 

Dhr. Frank Vossen 4 hrs

 • mars-06

Chronische enkelinstabiliteit en invloed op posturale balans en motor control van het onderste kwadrant 

Drs. Sara Van Deun 2 hrs

 • 24/03/2005

Klinische waarde en therapeutische implicaties van kinematische NMR-opnames en 3-D bewegingsanalyse 

Prof. Dr. C. Powers 4 hrs