Past Lectures | MATHERA.BE

Past Lectures

 • 26/11/2019
  • GLEK/Peer Review (Francophone)
  • Evaluation et entrainement du contrôle moteur lombo-pelvien 
  • Dr. Stéphanie Grosdent (ULiège)
 • 09/05/2019
  • LOKK / Peer Review (Nederlandstalig)
  • De manueel therapeutische approach bij TOS-klachten
  • Bart Van Keymolen (VUB) - 2,5 hrs
 • 23/03/2019
  • Toelichting bij nieuwe KCE-richtlijn lage rugklachten en radiculaire pijnsyndromen / Explication de la nouvelle directive du KCE pour les douleurs lombaires et radiculaires
  • Prof. Dr. Christophe Demoulin (ULiège) - 2 hrs
 • 17/03/2018
  • What about the piriformis syndrome: a systematic review
  • Levi Decrock (UGent) - 2 hrs
 • 30/11/2017
  • Whiplash injuries: a challenge to cope with for patients, a challenge to treat for therapists
  • Dorine Lenoir (UGent) - 1,5 hrs
 • 15/06/2017
  • Manual Therapy in the lumbar spine: some aspects of the clinical investigation reviewed
  • Lenie Denteneer (UAntwerpen) - 2 hrs
 • 25/03/2017
  • EBM in de dagelijkse praktijk: introductie en ontstaan CEBAM Digital Library of Health, zoekstrategie en verkenning
  • Mariek Vanneste - 2 hrs
 • 19/03/2015
  • Solutions (Kinetic Control-approach) for movement impairments of the lower quadrant: a manual therapy based case study
  • Koen Schoolmeesters, MSc Physiotherapy, Manual Therapist, Kinetic Control Accredited tutor​
 • 28/03/2015
  • De bijzondere beroepsbekwaamheden en de toekomst van de kinesitherapie” / Les qualifications professionnelles particulières et l’avenir de la kinésithérapie
  • Prof. Dr. Peter Van Roy, voorzitter Federale Raad Kinesitherapie - président Conseil Fédéral de la Kinésithérapie
 • 11/09/2014
  • Implications of manipulations in the cervical spine
  • Prof. Dr. Barbara Cagnie / PhD-student Vincent Dewitte
 • 15/05/2014
  • Patient expectations and placebo effects in manual therapy
  • Dr. Steve Kamper ( Australia) - 1h30
 • 28/03/2014
  • EB practice in patients with LBP and pelvic pain & Value diagnostic tests in neckpain and headache
  • Annelies Pool-Goudzwaard - Jan Pool  1h
 • 21/09/2013
  • Nekklachten: Quo vadis ?
  • Mevr. Nicole Timmerman - 4 hrs
 • 25/05/2013
  • De meerwaarde van Myofasciale Therapie - Triggerpoints voor de manueel therapeut
  • Dhr. Jan Pattyn - 3 hrs
 • 23/03/2013
  • Pain-motor interactions: implications for manual therapy practice
  • Dr. Lennard Voogt - 2 hrs
 • 1/12/2012
  • An EBP approach of acute non-specific LBP with manual therapy
  • Dra. Benjamin Hidalgo - 4 hrs
 • 26/11/2012
  • De behandeling van TMD en de invloed van de ligging van m.pterygoideus op deze problematiek
  • Dhr. Bart Craane & Dr. Steven Provyn - 4 hrs
 • Mars- 2012
  • Headache and neck pain: diagnostic and prognostic implications
  • Prof. Dr. Willem De Hertogh - 2 hrs
 • 21/04/2012
  • Integration of evidence & clinical decision making in everyday manual therapy practice
  • Dhr. Erik Thoomes - 4 hrs
 • 5/06/2010
  • Preventie en behandeling van centrale sensitisatie bij patiënten chronische WAD, CVS en FM
  • Dra. Jessica van Oosterwijck - 4 hrs
 • 20/03/2010
  • Validiteit van meetinstrumenten bij chronische enkelinstabiliteit
  • ​​​​​​​Dr. Christophe Eechaute - 4 hrs
 • Mars-2010
  • A-specifieke nekpijn de rol van de manueel therapeut volgens van het federaal kenniscentrum
  • Giannoula Tsakitzidis & Katrien Bartholomeeusen - 2 hrs
 • 21/03/2009
  • 3D-analyse van segmentaal gekoppelde bewegingen tijdens hoogcervicale mobilisaties
  • Dr. Erik Cattrysse - 4 hrs
 • Mars-2009
  • Pijnperceptie bij de chronische pijnpatiënt en graded activity als behandelconcept bij chronische pijn
  • Paul Van Wilgen - 2 hrs
 • 19/04/2008
  • Schouderpathologie: evidence based update
  • Dr. Kris Van Caenegem - 4 hrs
 • Mars-2008
  • Bijzondere beroepsbekwaamheden Manuele Therapie en de werking van de Nationale Raad Kinesitherapie
  • Paul Rabau - 2 hrs
 • 29/09/2007
  • Wetenschappelijke evidentie voor oefentherapie bij lage rugklachten
  • Dr. Veerle Stevens - 4 hrs
 • 31/03/2007
  • ​​​​​​​Manuele Therapie and aging
  • Prof. Dr. I. Bautmans - 4 hrs
 • Mars-2007
  • 3D intra-articular kinematics of the shoulder and elbow
  • Prof. Dr. J.P. Baeyens - 2 hrs
 • 1/04/2006
  • Neurodynamica: achtergrond en klinische toepassingen. Live-demonstratie van een zenuw-echografie
  • Dhr. Frank Vossen - 4 hrs
 • Mars-2006
  • Chronische enkelinstabiliteit en invloed op posturale balans en motor control van het onderste kwadrant
  • Drs. Sara Van Deun - 2 hrs
 • 24/03/2005
  • Klinische waarde en therapeutische implicaties van kinematische NMR-opnames en 3-D bewegingsanalyse
  • Prof. Dr. C. Powers - 4 hrs