FAQ | MATHERA.BE

FAQ

Mathera is de Belgische Vereniging voor Manueel Therapeuten.
We behartigen de belangen van onze leden, zowel op inhoudelijk vlak als in het versterken van de positie van onze leden in de gezondheidszorg. We doen dit door de kwaliteit en de ontwikkeling van het vakgebied te stimuleren en te garanderen. We baseren ons hierbij op de continue wetenschappelijke ontwikkelingen. 
 

Ja. De wettelijk erkende manueel therapeuten zijn kinesitherapeuten die een postgraduat universitaire opleiding gevolgd hebben en internationaal erkende kwalificaties behaald hebben in hands-on therapie. Sinds 1 januari 2017 mogen enkel kinesitherapeuten die de wettelijke vereisten voor het dragen en behouden van de titel manueel therapeut zich als zodanig profileren. (Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie ,conform MB 24 april 2014)

Ja. Deze hebben soms een opleiding gevolgd aan een IFOMPT erkende opleiding in het buitenland en kunnen zich aldus danig registeren als manueel therapeut door een aanvraag te richten aan VECK en zich dan lid te maken bij AXXON en MATHERA. 

Ja. Manueel therapeuten vind je wereldwijd, maar wettelijk erkende therapeuten vind je voorlopig enkel in België. Enkel de wettelijk erkende kinesitherapeuten met een bijzondere beroepsbekwaamheid manuele therapie mogen de titel van manueel therapeut gebruiken in België.

De  huidige universitaire opleiding wordt georganiseerd naar de criteria van the International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists (IFOMPT), het sturend orgaan voor alle landen die manueel therapeuten opleiden of werkende hebben.

Manuele therapie biedt volgende meerwaarde aan de kinesitherapeut:

  • beter identificeren, begrijpen en behandelen van een ruime variatie aandoeningen
  • gebruik kunnen maken van hands-on evaluatie- en behandelingstechnieken die de accuraatheid en het resultaat verbeteren
  • onderzoek kunnen integreren in de evaluatie en de behandeling wat tot meer consistente behandelingen en resultaten leidt.
  • letsel bekijken in zijn totaliteit, ook zien wat het doet met de functies en haar impact op het dagelijks leven. Dit betekent niet alleen wandelen, rijden en slapen, maar eerder de impact op familie, werk, inkomen, hobby's, sociaal en publieke verantwoordelijkheden, emoties, relaties, stress...
  • globaal denken over aandoeningen, niet enkel gefocust zijn op wat pijn doet,  maar wat heeft tot die pijn geleid, welke genezing en herstel kan worden verwacht, hoelang zal dit duren, wat zal de impact zijn op lange termijn op gewrichten, zenuwen, organen, evenwicht, coördinatie, medicatie....
  • manipulaties kunnen uitvoeren als behandelingstechniek

 
 

Onderzoek heeft aangetoond dat manipulatieve therapie in combinatie met andere behandelingsvormen, zoals educatie en oefentherapie, leidt tot een sneller pijnvrij leven. De technieken zoals manipulatie hebben aangetoond positief te zijn voor het verminderen van spierpijn en -spanning, en voor het herstellen van een normale gewrichtsbeweeglijkheid.
Manueel therapeuten gebruiken wetenschappelijke en klinische evidentie en het biopsychosociaal kader van iedere individuele patiënt als leidraad bij het toepassen van manipulaties.
 

Een gewrichtsmanipulatie is een unieke vaardigheid van hoog niveau die kan helpen de pijn te verminderen en de beweging en functie te verbeteren. Een manipulatie is het toepassen van een snelle krachtige beweging over een klein bewegingsamplitudo in een gewricht. Dit helpt om pijnpatronen te veranderen en laat de patiënt toe minder pijn te ervaren

België moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals de IFOMPT heeft  vastgelegd in de Educational Standard. Dit om ‘full member’ te blijven van de IFOMPT.
MATHERA  dient daarvoor, als vertegenwoordiger van België , alle opleidingen in de manuele therapie, één keer in de zes jaar te monitoren. De IFOMPT verwacht echter een rapportage terug elke drie jaar, over de veranderingen in onderwijsprogramma’s per drie jaar, alsook een rapportage wat de opleiding heeft gedaan met de feedback van de externe assessoren en de ‘Educational standard committee’. 
Verdere info bij onze Ifompt vertegenwoordiger Bart Vanthilo : info@mathera.be tav Bart Vanthillo