Erkend worden als Manueel therapeut | MATHERA.BE

Erkend worden als Manueel therapeut

​1. Erkenningsaanvraag voor de Bijzondere Beroepsbekwaamheid in Manuele Therapie (BB MT).

Sinds 1 januari 2015 is het voor kinesitherapeuten mogelijk om een erkenning aan te vragen voor 1 van de 6 bijzondere beroepsbekwaamheden. Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid kan u informatie vinden over de erkenningsprocedure van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de Manuele Therapie.

Heel wat collega’s reageerden snel en stuurden hun aanvraagformulier met gevraagde documenten  per email of  via aangetekend schrijven naar het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ons secretariaat kreeg tal van vragen waarop we besloten de adviezen, vragen & antwoorden, wetteksten en specifieke informatie betreffende de erkenningsprocedure van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de manuele therapie te bundelen.

Deze dienstverlening is exclusief voorbehouden voor leden en kan uitsluitend via het "Intranet" worden geconsulteerd. 

 

2. IFOMPT- erkenning

Het secretariaat wordt momenteel overstelpt met aanvragen voor IFOMPT-erkenning. Een verduidelijking dringt zich op .....
1. De IFOMPT-erkenning is enkel en alleen belangrijk voor collega's die als Manueel therapeut in het buitenland willen gaan werken en meer bepaald in de landen die door IFOMPT als “Member organisation” worden erkend. Meer informatie vindt u op  de website van IFOMPT.
2. De IFOMPT- erkenning staat helemaal los van de Belgische erkenning van de bijzondere bekwaamheid Manuele Therapie. Wenst u zich in België te profileren als manueeltherapeut dan moet u een schriftelijke of een online erkenningsaanvraag richten naar het Agentschap Zorg en Gezondheid (zie verder, hoofdstuk 2). De IFOMPT-erkenning biedt geen enkele meerwaarde in eigen land en het toevoegen van een copie van een IFOMPT-erkenning bij uw erkenningsaanvraag is totaal overbodig. 

U wenst toch een IFOMPT- erkenning ?

Procedure 1 voor aanvragers die een specifieke opleiding of afstudeerrichting met vrucht gevolgd hebben in de bijzondere beroepsbekwaamheid Manuele therapie in een door de bevoegde overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling (MB’n 24/04/2014 mbt de algemene en bijzondere criteria Art.2, 2°) en een diploma bezitten gedateerd in of  na 2013, kunnen een IFOMPT-erkenning aanvragen door

  1. het aanmaken van een account op onze webpagina http://www.mathera.be/nl/user/register 
  2. het aanvinken van het vakje "aanvraag IFOMPT-erkenning".
  3. een kopie van uw diploma of certificaat up te loaden (rubriek “diploma’s” op pagina/step 2)

De 2 eerste accountpagina's (steps) dienen volledig te worden ingevuld. Hou er aub rekening mee dat na het afstuderen, uw mailadres van de onderwijsinstelling niet meer actief is. Vermeld derhalve in uw account een blijvend geldig mailadres (bv gmail, hotmail) . ​
Het IFOMPT-erkenningsgetuigschrift wordt alleen toegekend na verificatie en validatie door de IFOMPT- Commissie. Dit kan wel enkele maanden in beslag nemen, gelieve dus wel geduld te oefenen. U krijgt hiervan automatisch bevestiging op het e-mailadres meegedeeld in uw account.
Voor deze erkenningsprocedure worden geen administratieve kosten aangerekend.

Procedure 2: 

In alle andere gevallen dient volgende procedure te worden gevolgd. Voor het administratieve werk wordt 25 euro gevraagd, een bedrag dat niet wordt teruggestort wanneer een IFOMPT-erkenning bv niet mogelijk is omdat uw opleiding niet voldoet aan de IFOMPT-normen. ​ Deze administratieve kosten dienen voor de start van de procedure te worden overgeschreven op rekeningnummer  BE85 2350 2025 3006 (BIC: GEBABEBB) op naam van MATHERA.be vzw / Ottergemsesteenweg 209 / 9000 Gent,  met vermelding: ‘Erkenning IFOMPT’. Na ontvangst van het verschuldigde saldo ontvangt u een bevestigingsmail.

De aanvraag gebeurt in 4 stappen:

  1. maak eerst een account aan op onze webpagina http://www.mathera.be/nl/user/register
  2. vink het vakje "aanvraag IFOMPT-erkenning" aan.
  3. Upload een kopie van uw diploma of certificaat (rubriek “diploma’s” op pagina/step 2)
  4. Zend in 1 PDF-document een diploma / getuigschrift of certificaat van uw opleidingen manuele therapie én de aanwezigheidscertificaten van gevolgde MT-relevante navorming van de voorbije 5 jaar naar info@mathera.be.

De 2 eerste accountpagina's (steps) dienen volledig te worden ingevuld. Hou er aub rekening mee dat na het afstuderen, uw mailadres van de onderwijsinstelling niet meer actief is. Vermeld derhalve in uw account een blijvend geldig mailadres (bv gmail, hotmail) . ​
Het IFOMPT-erkenningsgetuigschrift wordt alleen toegekend na verificatie en validatie door de IFOMPT- Commissie. Dit kan wel enkele maanden in beslag nemen, gelieve dus wel geduld te oefenen.  Daarna zal u een IFOMPT-erkenningsnummer worden toegekend en zal uw certificaat beschikbaar zijn binnen uw online account onder de rubriek 'user menu'.