Historiek | MATHERA.BE

Historiek

Sinds 31 januari 2013 hebben de 2 grootste Belgische verenigingen voor manueeltherapeuten , de BVMT-ABTM en de BWMT zich verenigd tot één  vereniging onder de naam MATHERA.be (Manual Therapy Association Belgium vzw).

Eind 2012 had een overduidelijke meerderheid van BWMT-leden zich akkoord verklaard met een fusie en overname tussen BVMT-ABTM en BWMT.  Op een bijzondere Algemene Vergadering van BVMT-ABTM op 31/01/2013 werd met een 2/3de meerderheid deze fusievereniging door de leden goedgekeurd. MATHERA.be nam vanaf dan ook de fakkel over van BVMT-ABTM als IFOMPT lid-vereniging voor België. In België voldoet elke universitair opgeleide manueel therapeut aan de internationale standaarden van het IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists), welke een subgroep is van het WCPT (World Confederation for Physical Therapy), de door WHO erkende wereldorganisatie voor kinesitherapeuten.

Door de samensmelting van beide verenigingen - elk met meer dan 20 jaar ervaring - en het opnemen van studenten en afgestudeerde manueel therapeuten van zowel de Vlaamse universiteiten (UAntwerpen, KU Leuven, UGent en VU Brussel) als Waalse universiteiten (UC Louvain en U Luik) en hogescholen (Haute Ecole Louvain en Hainaut) werd MATHERA.be een krachtige groep die zowel nationaal als internationaal de belangen van de manuele therapie in het algemeen en de wetenschappelijke ernst en beroepsfierheid van elke manueel therapeut in het bijzonder hoog in het vaandel draagt. 

In de Raad van Bestuur zetelen naast oud-bestuursleden van BVMT-ABTM en BWMT ook afgevaardigden van elke Belgische universiteit die manuele therapie doceren.

Op 02/12/2014 werd  MATHERA.be officieel door AXXON PTiB - Physical Therapy in Belgium erkend als Belgian Clinical Interest Group Manual Therapy. Voortaan noemen we 'Axxon BCIG, MATHERA.be', afgekort als ABCIG MATHERA.be 

Sedert 01/01/2018 wordt de ABCIG MATHERA.be nu een jointventure waarbij lidmaatschap van zowel AXXON als van MATHERA vereist wordt en het lidgeld samen geïnd wordt. Zonder lidmaatschap van AXXON kan men geen lid worden van de ABCIG MATHERA.be 

Vanaf 01/01/2021 heeft de ABCIG MANUELE THERAPIE / MATHERA een nieuwe naam gekregen: ABSG MANUELE THERAPIE / MATHERA.
Alle ABCIG's die collega's verenigen die houder zijn van een wettelijk erkende Bijzondere Beroepsbekwaamheid ondergaan een naamswijziging van AXXON Belgian Clinical Interest Group naar AXXON Belgian Specialised Group (ABSG).